Cegła palona pełna ZMB

Informacje ogólne


Wymiary: 250 x 120 x 65 mm.
Klasa: 15
Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,42 W/mK
Zużycie na m2 muru o grubości 12 cm.: 50 sztuk

Przeznaczenie

- wyrób przeznaczony do wznoszenia ścian i murów konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, konstrukcji kominowych, ścian działowych
- wyrób nadaje się do stosowania w murach narażonych na działanie warunków obojętnych (F0 – zgodnie z normą PN-EN-771-1:2011)
- do murów zewnętrznych zabezpieczonych warstwą odpowiedniego tynku lub nieprzepuszczalnej okładziny
- wyrób w okresie zimowym musi być zabezpieczony przed penetracją wody - dotyczy składowania oraz podczas budowy


Cena

0,50 PLN netto za sztukę (+ 23% VAT)


Dokumenty (od 01.06.2017)

obowiązujące dla wyrobów wprowadzonych do obrotu od 01.06.2017

Deklaracja właściwości użytkowych


Instrukcja obsługi (stosowania) wyrobu


Etykieta


Dokumenty (do 31.05.2017)

obowiązujące dla wyrobów wprowadzonych do obrotu do 31.05.2017

Deklaracja właściwości użytkowych


Instrukcja obsługi (stosowania) wyrobu


Etykieta